www.logana.com    
 L0GANA új technológia
a szöveg-feldolgozásban 
 
     |  Analog1  |  Analog2  |  Termék Stratégia  |  in English  
     
Keresed, és nem találod? Keresd jól, és megtalálod!

A Logana szövegkeresési módszerével olyan, hibásan keresett, vagy hibásan tárolt (!) szövegeket is meg lehet találni, melyeket más kereső eszközökkel (Google, Yahoo, Bing, stb.) nem. E képességet a Logana saját fejlesztésű, nyelv- és karakterkészlet-független, rendkívül hatékony asszociatív szöveg-hasonlító algoritmusa biztosítja. Ezt szemléltetik az Analog1 és az Analog2 oldal bemutató programjai, melyek a www.logana.com web-helyen találhatók.

Hasonlósági NévKereső
Az Analog1 oldal Hasonlósági NévKereső bemutató programja a hagyományos szövegkeresési feladat nem hagyományos megoldása, mellyel a "Mintaadatok" táblázatban lévő neveket lehet akár hibás alakban is keresni.
Általánosságban elmondható, hogy egy keresőeszköz legfontosabb paraméterei a teljesség és a sebesség. A teljesség azt jelenti, hogy a felhasználó minden olyan objektumot megtaláljon, mely rendelkezik az általa elvárt tulajdonságokkal, a sebesség pedig azt, hogy mindezt a számítógépektől manapság megszokott reakcióidőn (néhány másodpercen) belül.
A hagyományos szövegkereső eszközök (Google, Yahoo, Bing, stb.) megfelelnek a sebességi igényeknek, a teljességi feltételnek azonban csak rendkívül szűk körben tesznek eleget, ugyanis nem képesek sem a felhasználói keresések, sem a tárolt dokumentumok szöveghibáit megfelelően kezelni.
E bemutató program részletes leírását az Analog1 oldalunkon találja meg (a Help hiperlinkre kattintva), és ott mindjárt ki is próbálhatja!

Automatikus KulcsSzó-Kigyűjtés és Hasonlósági SzövegKeresés
Az Analog2 oldal két bemutató programot is tartalmaz; az Automatikus KulcsSzó-Kigyűjtést, és a Hasonlósági SzövegKeresést. Mindkét esetben a felhasználó, egy általa megadott szövegen vizsgálhatja az asszociatív szöveghasonlítás technológiáját.
Az Automatikus Kulcsszó-Kigyűjtést bemutató program az asszociatív szöveg-feldolgozás egy különleges esetét mutatja be; segítségével kigyűjthetők a felhasználó által megadott szöveg jellegzetes szavai (a könyvtárosi terminológia szerint; a kulcsszavak). Ráadásul a felhasználói szöveg nem csak magyar nyelvű lehet, hanem angol, francia, német, olasz, vagy spanyol is.
A Hasonlósági SzövegKeresést bemutató program az Analog1 oldalihoz hasonlóan működik, ám ezúttal a felhasználó által megadott szövegen.
A vizsgálat során nem csupán a "Keresendő Szó"-hoz "eléggé" ("HatárHasonlóság" értékben, vagy azt meghaladóan) hasonló szavak találhatók meg, hanem azok is, amelyek a "Keresendő Szó"-t részszóként tartalmazzák (szintén "eléggé" hasonló módon)!
E két bemutató program részletes leírását az Analog2 oldalunkon találja meg (a Help hiperlinkek valamelyikére kattintva), és ott mindjárt ki is próbálhatja azokat!

Összefoglalás
Jó szórakozást kívánunk a fenti bemutató programok használatához! Megjegyezzük, hogy ezeken kívül még számos lehetséges alkalmazása van a Logana asszociatív szöveg-feldolgozási technológiának (fonéma alapú beszédfelismerés, mutáns génszekvenciák keresése DNS-láncokban, informatikai vírus keresése, szöveg-dokumentumok hasonlítása, numerikus adattérben hasonlósági adatfeldolgozás, és itt adatkapcsolatok felismerése, stb.)

Üdvözlik Önt

a Logana Információ-Kutatási Központ tagjai

Ha sikerült felkeltenünk az Ön érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot az analog@logana.com címen.